Sounder SIGN UP FOR FREE
Chuyện Của 302

Chuyện Của 302

By 302 Team

ABOUT THIS PODCAST

Chúng mình là 3 du học sinh đến từ Mỹ, Canada, và Anh Quốc. Podcast này là nơi để chúng mình trò chuyện và tán gẫu về những chủ đề xoay quanh cuộc sống học sinh, du học và bọn mình hi vọng có thể chia sẻ kinh nghiệm của bản thân đến với người nghe.